Adineko pertsonak


Hitzaldiak

Charla Adindu

Guk ematen ditugun hitzaldietan osasunarekin zerikusia duten gai zerrenda luzea jorratzen dugu. Osasuna kontzeptu integral gisa ulertzen dugu eta osasuntsu egoteak pertsonaren alderdi guztiak hartzen ditu kontuan: fisikoki, psikologikoki eta sozialki ongizatea lortzea esan nahi du. Gure hitzaldien bitartez pertsona guztiok dauzkagun jakinmina eta zoriontsu bizitzeko gogoa asetzen lagundu nahi dugu.