Zerbitzuak flecha Profesionalak eta zaintzaileak: Ikastaroa flecha Animazio soziokulturala adineko pertsonekin: nola...

Profesionalak eta zaintzaileak


Ikastaroa

¤Ikastaroa Animazio soziokulturala adineko pertsonekin: nola gauzatu eskuhartze programak

Adineko pertsonekin esku-hartzea antolatzeko orduan zahartze prozesuak ekartzen dituen aldaketa fisiko eta kognitiboak kontuan eduki behar ditugu. Ikastaro honetan arreta piskosozialeko arloa ezagutu eta berau osatzen duten programa nagusiak ikusiko ditugu.

Programa horien bitartez pertsona nagusien alderdi kognitibo, fisiko, psikoafektibo eta ludikoa lantzea dugu helburu. Komenigarria da adineko pertsonekin esku hartzeko orduan jarraitu behar diren oinarrizko printzipioak argi edukitzea. Edukiak modu teoriko-praktikoan landuko dira, arlo bakoitzean garatu beharreko jardueren adibideak emanez eta horietako zenbait burutuz.

 Kurtso honen iraupena 12 ordukoa da.


Ikastaro hauen iraupena alda daiteke, parte-hartzaileen behar eta gogoetara egokitzeko.


Atzera itzuli